Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige måndag den 30 maj 2022

Välkomna att lyssna till debatten på plats i Sessionssalen eller via Radio Kinnekulle när kommunfullmäktige sammanträder i Centrumhuset måndag den 30 maj klockan 18.00.

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa dagordning och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också hela listan över ärendena som ska behandlas:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Uppvaktning av mästare 2021
 5. Medborgarförslag om gratis busskort över sommaren för Götenes ungdomar
 6. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 7. Information från kommundirektören
 8. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer 2022
 9. Uppdrag om nybyggnation av badhus
 10. Detaljplan för Falkängen
 11. Förslag att ta bort verksamhetsområde i Svanvik
 12. Arbetsordning för kommunfullmäktige från 2022-10-15
 13. Reglemente för kommunstyrelsen från 2023-01-01
 14. Reglemente för socialnämnden från 2023-01-01
 15. Reglemente för nämnden för utbildning, kultur och fritid från 2023-01-01
 16. Reglemente för valnämnden från 2023-01-01
 17. Reglemente för miljö- och bygglovnämnden från 2023-01-01
 18. Reglemente för Götene-Skara gemensamma lönenämnd från 2023-01-01
 19. Reglemente för lokalt partistöd
 20. Riktlinje för hållbar plastanvändning i Götene kommun
 21. Styrprinciper för finansiell hantering
 22. Samordningsförbundet – hemställan om ansvarsfrihet 2022
 23. Årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 2021
 24. Tolkförmedling Väst, TFV Årsredovisning 2021 och prövning av ansvarsfrihet
 25. Redovisning 2022 av obesvarade motioner och medborgarförslag
 26. Redovisning av partistöd 2021
 27. Eventuellt inkomna motioner 2022
 28. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022
 29. Eventuella valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!