Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige måndag den 29 augusti 2022 i Lundsbrunn

Kommunfullmäktige har sitt möte i konferenslokalen Planetariet på Lundsbrunn Resort och Spa måndag den 29 augusti klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten på plats eller via Radio Kinnekulle. Anledningen till att mötet inte hålls i Sessionssalen i Centrumhuset är att den används som förtidsröstningslokal.

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa dagordning och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också hela listan över ärendena som ska behandlas:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Medborgarförslag om fler parkeringsplatser i Källby
 5. Medborgarförslag om att göra Götene mer attraktivt att bo i och för turister
 6. Medborgarförslag om utegym vid lekparken på Lagervägen, Källby
 7. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 8. Information från kommundirektören
 9. Svar på fråga ställd till Nämnden för service och tekniks förste vice ordförande från Evalena Öman (V) om minskad klimatpåverkan i våra matserveringar
 10. Svar på fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande från Evalena Öman (V) om miljöarbete i Götene kommun
 11. Svar på interpellation till miljö- och byggnämndens ordförande från Evalena Öman (V) om hållbart jord- och skogsbruk i Götene kommun
 12. Svar på interpellation till Demokratiberedningens ordförande från Evalena Öman (V) om att tillgängliggöra kommunfullmäktige för allmänheten
 13. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 14. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om göra kartläggning av hastighetsgränssystemet för att få en helhetsbild av de hastighetsgränser som sätts i våra tätorter
 15. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att arbeta fram en välfärdsstrategi för att möta framtidens utmaningar
 16. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att köpa in VR-glasögon till våra särskilda boenden
 17. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att inrätta ett välfärdsbibliotek
 18. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att investera i taklyftar på särskilt boende
 19. Eventuellt inkomna motioner 2022
 20. Fastställa verksamhetsområde Hökastaden och Römossen
 21. Avfallstaxa för Götene kommun 2023
 22. Antagande av Länsgemensam strategi för god och nära vård
 23. Införande av efterhandsdebitering 2023, för offentlig livsmedelskontroll och annan offentlig verksamhet
 24. Reglemente för krisledningsnämnden från 2023-01-01
 25. Politisk organisation och politiskt arbetssätt från 2023-01-01
 26. Anmälningar till kommunfullmäktige
 27. Avsägelse från uppdrag som ordförande i valberedningen och val av ny ordförande
 28. Avsägelse från uppdrag som ersättare i valnämnden och val av ny ersättare
 29. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 30. Avsägelse från uppdrag som ersättare i Götene Vatten & Värme AB och val av ny ersättare
 31. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!