Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige måndag den 25 oktober klockan 18.00

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i Centrumhuset måndag den 25 oktober klockan 18.00. Det blir första gången det här året som fullmäktige är samlat på plats i Sessionssalen.

Fullmäktigeledamöterna får träffas

Hittills under 2021 har ledamöterna haft digitala fullmäktigemöten men sedan restriktionerna lättade i slutet av september har även politiska möten börjat hållas på plats. Den 25 oktober är det dags för det första fullmäktigemötet för i år med alla ledamöter på plats i Sessionssalen.

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa dagordning och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som ska behandlas:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Medborgarförslag om dålig sikt i korsningen Heldesborgsvägen och Färgaregatan
 5. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 6. Information från kommundirektören, coronapandemin
 7. Information från styrelse och nämnder
 8. Delårsrapport 2021 GöteneBostäder
 9. Delårsrapport 2021 Götene Vatten och Värme
 10. Delårsrapport 2021 Götene kommun
 11. Delårsrapport 2021 Medeltidens Värld
 12. Svar på interpellation till ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid från Åsa Karlsson (S) om hur vi arbetar med att uppmärksamma att det i år är friluftslivets år
 13. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer 2021
 14. Motion från Kirsten Callander Junker (MP) om kartläggning av koldioxidutsläpp
 15. Eventuellt ytterligare inkomna motioner 2021
 16. Svar på motion från Evalena Öman (V) om att ta fram handlingsplan för att få fler elever till kulturskolan
 17. Redovisning 2021 av obesvarade motioner och medborgarförslag
 18. Sammanträdesdagar 2022 – kommunfullmäktige
 19. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021
 20. Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 2022
 21. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!