Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige måndag den 25 april 2022

Välkomna att lyssna till debatten på plats i Sessionssalen eller via Radio Kinnekulle när kommunfullmäktige sammanträder i Centrumhuset måndag den 25 april klockan 18.00.

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa dagordning och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också hela listan över ärendena som ska behandlas:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Medborgarförslag om att stärka den lokala demokratin i vargfrågan
 5. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 6. Information från Samhällsskydd mellersta Skaraborg samt handlingsprogram
 7. Information från kommundirektören
 8. Svar på interpellation till kommunstyrelsen ordförande från Åsa Karlsson (S) om hur majoriteten löser personalförsörjningen inom äldreomsorgen när nu flera väljer att sluta?
 9. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer 2022
 10. Anbud och försäljning Falkängen
 11. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om allaktivitetshus i Parken Götene
 12. Eventuellt inkomna motioner 2022
 13. Årsredovisning 2021 Götene kommun
 14. Revisionsberättelse 2021 samt behandling av ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter för år 2020
 15. Resultatöverföringar från 2021 till 2022 samt nytt investeringsprojekt
 16. Årsredovisning 2021 Götene Vatten och Värme AB
 17. Årsredovisning 2021 AB GöteneBostäder
 18. Årsredovisning 2021 Medeltidens Värld AB
 19. Årsredovisning 2021 Destination Läckö-Kinnekulle AB
 20. Årsredovisning 2021 Göliska IT
 21. Årsredovisning skolsamfond 2021
 22. Årsredovisning social samfond 2021
 23. Årsredovisning 2021 Ramsay Arbinska fonden
 24. Årsredovisning August Johanssons understödsfond 2021
 25. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022
 26. Eventuella valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!