Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige måndag den 22 november klockan 18.00

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i Centrumhuset måndag den 22 november klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten via Radio Kinnekulle eller på plats.

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa dagordning och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som ska behandlas:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Medborgarförslag om seniorbiljett Västtrafik
 5. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 6. Information från Samordningsförbundet Skaraborg, förbundschef Christel Martinsson
 7. Svar på interpellation från Åsa Karlsson (S) till ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid om utredning av Västerbyområdet
 8. Svar på interpellation från Åsa Karlsson (S) till ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid om ungdomssatsningen
 9. Svar på interpellation från Åsa Karlsson (S) till ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid om hur det arbetas med förintelsen och läran om denna historia bedrivs
 10. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 11. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024, Götene kommun
 12. Styrprinciper för finansiell hantering
 13. Eventuellt inkomna motioner
 14. Svar på motion från Kirsten Callander Junker (MP) om att ta fram en klimatanpassningsplan
 15. Svar på motion från Heléne Granbom Angerheim (SD) om vändplats för skolbuss, väg 2761 – Holmestadsvägen
 16. Svar på motion från Samuel Lundell (S) om fartgupp som gynnar miljön, bilar och människor
 17. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021
 18. Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 2022
 19. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!