Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige måndag den 20 december klockan 17.00

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 20 december klockan 17.00 i Sessionssalen, Centrumhuset i Götene. De flesta av ledamöterna kommer att delta i mötet digitalt, på distans. Ordförande har som en försiktighetsåtgärd beslutat om distansmöte för detta sammanträde. Beslutet bygger på en samlad bedömning av nationella rekommendationer kring covid-19 kombinerat med förhållandevis få ärenden på mötet.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.

Radio Kinnekulle sänder

Lyssna gärna på kommunfullmäktiges debatt via radio. Sammanträdena direktsänds alltid via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Avtackning och firande ställs om

Vanligtvis avtackas de förtroendevalda som avgått under året i samband med fullmäktiges decembermöte. Detta får nu skjutas på framtiden på grund av att mötet i huvudsak kommer att hållas på distans. Detsamma gäller uppvaktning av årets Mästare, det vill säga kommuninvånare som under året vunnit svenskt, nordiskt, europeiskt mästerskap eller världsmästerskap. Deras prestationer kommer också att firas vid ett annat tillfälle.

Ärenden som tas upp på mötet

Dagordningen och handlingarna till de ärenden som tas upp finns att läsa på www.gotene.se/kallelser samt på medborgarkontoret i Centrumhuset. Så här ser dagordningen för mötet ut:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Information med anledning av coronapandemin
 5. Medborgarförslag om att Brännaskogsområdet inte får exploateras eller nyttjas till annat än rekreation för Götene kommuns innevånare
 6. Medborgarförslag om gång- och cykelväg från väg 44 utmed väg 2721 till Kinne-Kleva
 7. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 8. Eventuellt inkomna motioner
 9. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 10. Antagande av VA-taxa 2022
 11. Förslag till reviderat ägardirektiv Götene Vatten & Värme AB
 12. Förslag till reviderad bolagsordning Götene Vatten & Värme AB
 13. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021
 14. Avsägelse från Björn Cavalli Björkman (S) av uppdrag som ledamot och vice ordförande i socialnämnden samt val av efterträdare
 15. Eventuellt ytterligare valärenden
Förstora bilden

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!