Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige den 14 december 2020 tillåter ledamöter på distans för första gången

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i Centrumhuset i Götene måndagen den 14 december 2020 klockan 17.00. Mötet kommer att genomföras med de flesta av ledamöterna på distans och detta är också anledningen till att mötet börjar en timme tidigare än vanligt. Åhörare i Centrumhuset undanbedes med tanke på covid-19 men lyssna gärna på debatten via Radio Kinnekulle som alltid direktsänder från kommunfullmäktiges möten.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.

Kommunfullmäktige direktsänds i Radio Kinnekulle

Lyssna helst på kommunfullmäktiges debatt via radio med tanke på den rådande situationen med covid-19. Sammanträdena direktsänds alltid via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Första fullmäktigemötet med deltagare på distans

Kommunfullmäktiges ledamöter erbjuds vid detta möte att delta på distans, via videomöte, och bedömningen är att de flesta kommer att delta digitalt. Det kommer därmed att bli första gången som Götene kommunfullmäktiges fattar beslut med ledamöter som tjänstgör hemifrån.

Anledningen till att mötet hålls på detta sätt är förstås smittläget med covid-19 och det tydliga budskap som finns om att begränsa fysiska möten, både från nationellt, regionalt och lokalt håll.

Mötet börjar tidigare, klockan 17.00

Under hösten har kommunstyrelse och nämnder genomfört möten med ledamöter på distans och nu är det alltså dags för kommunfullmäktige. Utifrån erfarenheter från andra digitala möten brukar de ta något längre tid att genomföra och det kan också behövas fler korta pauser för att lösa eventuella tekniska problem. Därför börjar mötet en timme tidigare än vanligt, det vill säga redan kl. 17.00.

Beslut på mötet

Några av de ärenden som finns på dagordningen är:

 • Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 för Götene kommun
 • Gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg
 • VA-taxa 2021

Läsa handlingar på hemsidan

Handlingarna till de ärenden som behandlas finns att läsa på www.gotene.se/kallelser liksom på medborgarkontoret i Centrumhuset.

Vilka ärenden tas upp? Här kan du läsa hela dagordningen

 1. Upprop
 2. Val av justerare samt tid och plats för justering
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Uppmärksammande av avgående förtroendevalda
 5. Information från krisstaben med anledning av coronaviruset
 6. Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, Götene kommun
 7. Svar på interpellation från Kent Selmosson (S) till kommunstyrelsens ordförande: Hur ser samarbetet och informationen i nämnder, bolag och styrelser ut i dag?
 8. Svar på interpellation från Kent Selmosson (S) till kommunstyrelsens ordförande: Hur ser läget ut i dag och när kommer informationen till berörda i ärendet om Västerbyskolan ska säljas?
 9. Svar på interpellation från Samuel Lundell (S) till ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid om platser i grannkommuners badhus för simundervisning.
 10. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer 2020
 11. Gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg
 12. Förslag reviderad Bolagsordning för Götene Vatten och Värme AB
 13. VA-taxa 2021
 14. Förslag på förändring av ägarstruktur för Destination Läckö-Kinnekulle AB
 15. Medborgarförslag om att utveckla badhuset
 16. Medborgarförslag om upprustning av stavgångsspåret i slalombacken, Kinnekulle
 17. Motion från Kirsten Callander Junker (MP) angående seniorbiljett för alla 70 åringar och däröver.
 18. Motion från Kirsten Callander Junker (MP) om att utformningen av det kommunala partistödet ses över och att grundstödet höjs
 19. Motion från Kirsten Callander Junker (MP) om att ta fram en klimatanpassningsplan
 20. Eventuellt ytterligare inkomna motioner 2020
 21. Anmälningar till kommunfullmäktige 2020
 22. Avsägelse från Olof Jansson (C) som ersättare i kommunfullmäktige
 23. Eventuellt ytterligare valärenden


Förstora bilden

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!