Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige 1 mars 2021 kl. 17.00

Götene kommunfullmäktige sammanträder måndag den 1 mars 2021 kl. 17.00. Sammanträdet hålls i Sessionssalen i Centrumhuset i Götene men många av ledamöterna kommer att delta på distans. Åhörare i Centrumhuset undanbedes med tanke på covid-19 men lyssna gärna på debatten via Radio Kinnekulle som alltid direktsänder från kommunfullmäktiges möten.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.

Direktsänds i Radio Kinnekulle

Lyssna helst på kommunfullmäktiges debatt via radio med tanke på den rådande situationen med covid-19. Sammanträdena direktsänds alltid via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Ledamöter på distans

Kommunfullmäktiges ledamöter erbjuds att delta via videolänk, och många kommer att delta digitalt. Anledningen till att mötet hålls på detta sätt är förstås smittläget med covid-19.

Ärenden som beslutas på mötet

Dagordningen och handlingarna till de ärenden som behandlas finns att läsa på www.gotene.se/kallelser samt på medborgarkontoret i Centrumhuset.

Kommunfullmäktige kommer att behandla behandla dessa ärenden:

 1. Upprop och godkänt deltagande på distans
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Information från krisstaben med anledning av coronaviruset
 5. Information från nämnden för utbildning, kultur och fritid
 6. Medborgarförslag om tidspelare i stenbrottet Kinnekulle
 7. Medborgarförslag om att kommunen tar över underhåll av trottoarer som Trafikverket ska underhålla i Hällekis
 8. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Åsa Karlsson (S) om beredning av ärenden inför beslut i kommunfullmäktige
 9. Svar på interpellation till nämnden för service och tekniks ordförande från Samuel Lundell (S) om hur nämnden för service och teknik arbetar med att förebygga skador från granbarkborren
 10. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 11. Eventuellt inkomna motioner
 12. Investeringsprojekt - trafiksituation och iordningställande efter rivning Lillelunda förskola
 13. Biblioteksplan 2021-2024
 14. Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland
 15. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Götene kommun
 16. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
 17. Revidering av reglemente för miljö- och bygglovnämnden
 18. Anmälningar till kommunfullmäktige 2020
 19. Eventuella valärenden
Förstora bilden

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!