Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige 1 februari 2021 med ledamöter på distans

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i Centrumhuset i Götene måndagen den 1 februari 2021 klockan 17.00. Mötet kommer att genomföras med många av ledamöterna på distans och detta är också anledningen till att mötet börjar en timme tidigare än vanligt. Åhörare i Centrumhuset undanbedes med tanke på covid-19 men lyssna gärna på debatten via Radio Kinnekulle som alltid direktsänder från kommunfullmäktiges möten.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.

Mötet direktsänds i Radio Kinnekulle

Lyssna helst på kommunfullmäktiges debatt via radio med tanke på den rådande situationen med covid-19. Sammanträdena direktsänds alltid via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Ledmöter på distans

Kommunfullmäktiges ledamöter erbjuds precis som vid mötet i december att delta på distans, via videolänk, och bedömningen är att många kommer att delta digitalt. Anledningen till att mötet hålls på detta sätt är förstås smittläget med covid-19 och det tydliga budskap som finns om att begränsa fysiska möten, både från nationellt, regionalt och lokalt håll.

Mötet börjar klockan 17.00

Utifrån tidigare erfarenheter från digitala möten brukar de ta något längre tid att genomföra och det kan också behövas fler korta pauser för att lösa eventuella tekniska problem. Därför börjar mötet en timme tidigare än vanligt, det vill säga redan klockan 17.00.

Beslut på mötet

Några av de ärenden som finns på dagordningen är:

 • Försäljning av Leoparden 1 (före detta Västerbyskolan)
 • VA-taxa 2021
 • Tvätteri inom daglig verksamhet, omfördelning av investeringsmedel

Dagordning pch handlingar på hemsidan

Dagordningen och handlingarna till de ärenden som behandlas finns att läsa på www.gotene.se/kallelser samt på medborgarkontoret i Centrumhuset.

Vilka ärenden tas upp? Här finns hela dagordningen

 1. Upprop och godkänt deltagande på distans
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Information från krisstaben med anledning av coronaviruset
 4. Medborgarförslag: Fler hundlatriner eller soptunnor längs med våra gångvägar
 5. Medborgarförslag: Plantera träd utefter vägar i tätorten
 6. Interpellation till socialnämndens ordförande från Åsa Karlsson (S) om hur äldreomsorgssatsningen kommer att användas i årets budget
 7. Interpellation till Nämnden för utbildning, kultur och fritids ordförande från Åsa Karlsson (S) om hur processen ser ut för byggnation av Västerby förskola
 8. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Åsa Karlsson (S) om beredning av ärenden inför beslut i kommunfullmäktige
 9. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 10. Eventuellt inkomna motioner
 11. Försäljning av Leoparden 1 (före detta Västerbyskolan)
 12. VA-taxa 2021
 13. Investering exploatering detaljplan (dp) 74
 14. Tvätteri inom daglig verksamhet, omfördelning av investeringsmedel
 15. Biblioteksplan 2021-2024
 16. Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland
 17. Bolagsordning och ägardirektiv för Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB
 18. Kapitalisering av Kommuninvest i Sverige AB
 19. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Götene kommun
 20. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
 21. Revidering av reglemente för miljö- och bygglovnämnden
 22. Anmälningar till kommunfullmäktige 2020
 23. Val av ny ersättare i styrelsen för AB Götenebostäder efter Bengt Karlsson (GF)
 24. Val av ny ersättare i socialnämnden efter Bengt Karlsson (GF)
 25. Eventuellt ytterligare valärenden
Förstora bilden

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!