Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Förkortad kungörelse, kommunfullmäktige tar upp ett extra ärende den 25 september 2017

Publicerad: klockan

Ordförandeklubba som ligger på ett bord vid en trave dokument.

Kommunfullmäktige kommer att ta upp ytterligare ett ärende den 25 september 2017. Det gäller  godkännande av 
AB Götenebostäders investeringen i fastigheten Hjälmen 2.

Vad gäller ärendet?

Kommunfullmäktige ska som ägare av Götenebostäder godkänna bolagets större investeringar. När det gäller att återställa fastigheten Hjälmen 2 till lägenheter så godkändes den investeringen av fullmäktige i mars 2017. Nu beräknar bolaget att kostnaderna för investeringen blir större än när den godkändes och det innebär att kommunfullmäktige behöver ta upp ärendet på nytt.

Vilka andra ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer bland annat att behandla:

  • Anmälan av inkomna motioner och medborgarförslag.
  • Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 för Götene kommun
  • Svar på motion (S) om inköpsresa för äldre
  • Svar på medborgarförslag om att bygga vidare på höjden av Centrumhuset för äldre- och servicehus

Här finns den kompletta föredragningslistan. Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna på debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten när kommunpolitikerna beslutar i olika frågor.

Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!