Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

"Flytt, boende och jobb i Götene" – En rapport om Götene kommun i ett framtidsperspektiv

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Götene kommun och Näringslivsföreningen i Götene har med hjälp av Kairos Future undersökt våra gemensamma utmaningar inför framtiden.

Nu har det lokala resultatet av analysföretaget Kairos Futures stora jobbstudie kommit, en rapport som heter ”Flytt, boende och jobb i Götene”. Götene kommun var en av 22 kommuner som deltog aktivt i studien. I studien har cirka 10 000 svenskar tillfrågats om deras syn på arbete och bostad i framtiden. Dessutom har Götenes lokala näringsliv tillfrågats i enkätform om deras syn på sin utveckling och behovet av kompetens i framtiden.

Representanter från Näringslivsföreningen i Götene tillsammans med politiker och tjänstemän från kommunen har vid ett seminarium tillsammans med Kairos Future analyserat undersökningarna. Resultatet av detta redovisas i rapporten ”Flytt, boende och jobb i Götene”. I denna konkretiseras de viktigaste utmaningarna för vårt område. De är:

  • Att stärka Götene kommun som ett attraktivt boendealternativ.
  • Att förbättra infrastrukturen.
  • Att samarbeta över gränserna.
  • Att stärka våra varumärken.

Vid sidan av huvudutmaningarna framkom även behovet av en tydlig vision för området, möjligheten att utveckla Kinnekulle som besöksmål samt att förbättra företagsklimatet ännu mer.

Inom flera av dessa områden pågår många olika arbetsinsatser av flera olika grupper, men ändå måste vi både prioritera och intensifiera detta än mer. Detta är viktigt för vårt områdes framtida utveckling.

Det finns mycket av intresse att ta del av i rapporten.

Rapporter

Vid frågor kontakta

Jerker Andersson Liljestrand, kommunchef
Telefon: 0511-38 60 15
E-post: jerker.anderssonliljestrand@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!