Lyssna

Medborgarkontorets bakgrund

Medborgarkontoret har funnits sedan 2006 i Centrumhuset och hjälper medborgarna med enklare ärenden och tjänster från andra myndigheter.

Medborgarkontoret startades 2006 som ett projekt för att förbättra kommunens service gentemot medborgarna. Medborgarkontorsprojektet var uppdelat i två etapper. I den första etappen tog Medborgarkontoret över de vanligaste och enklaste ärendena som kommunen hanterar, såsom att tillhandahålla blanketter, visa väg för besökare, ta emot synpunkter med mera. I etapp två utökades Medborgarkontorets service till att även innefatta bland annat att lämna ut turistinformation om lokala besöksmål samt vissa tjänster och service åt andra myndigheter. Idag är Medborgarkontoret en viktig del av kommunens service som uppskattas av såväl medborgare och besökare som kommunens anställda.

Medborgarkontoret ingår i Serviceenheten som är en del av sektor Ledning och stöd. I Serviceenheten finner man kommunens verksamheter som arbetar med service till allmänheten. I Serviceenheten ingår även kansli, kommunikation, risk och säkerhet, samhällsbetalda resor , växel och övergripande IT.

Här hittar du mer information om tjänstemannaorganisationen i Götene kommun.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!