Socialpolitiskt program

Det socialpolitiska programmet är utarbetat av socialnämnden och antaget av kommunfullmäktige den 25 mars 2019 § 40.

Det socialpolitiska programmet tar sin utgångspunkt i Götene kommuns gällande översiktsplan, gällande lagstiftning, nationella antagna utgångspunkter och i förekommande fall barnkonventionen.

Genom det socialpolitiska programmet beskrivs den politiska styrningen av vad Götene kommun ska uppnå inom detta område inom en 4-6 årsperiod. Programmet ersätter tidigare planer för äldreomsorg, funktions-hinderområdet samt stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna.

Programmet

Socialpolitiskt program 2019-2023PDF (pdf, 896 kB)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!