Lyssna

Riktlinje för rekrytering

Detta är tänkt som ett stödmaterial för att säkerställa att rekryteringsprocessen inom Götene kommun sker på ett enhetligt sätt samt följer lagstiftning.

Upprättad: 2017-01-02
Antagen av: kommunstyrelsen arbetsutskott
Antagen: 2017-05-10, § 138

Riktlinje

Riktlinjeför rekrytering - En guide till rekrytering i Götene kommun

Rekrytering av nya medarbetare innebär i många fall en långvarig relation och en stor investering. En felaktig rekrytering blir snabbt kostsam för arbetsgivaren och det är därför viktigt att rekryteringen sker noggrant och strukturerat. Detta är tänkt som ett stödmaterial för att säkerställa att rekryteringsprocessen inom Götene kommun sker på ett enhetligt sätt samt följer lagstiftning.

Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att finna de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Götene kommun vill på bästa sätt ta vara på medarbetarnas kompetens och har också en förväntan att medarbetarna arbetar för att skapa en verksamhet i toppklass för våra medborgare.

Syftet med denna riktlinje och tillhörande bilagor är att chefer, fackliga företrädare och övrig personal ges den tydlighet och vägledning som behövs så att de kan känna trygghet i rekryteringsarbetet.

Götene kommuns målsättning är att:

  • Rekrytering skall ske så att behov av kompetens tillgodoses på kort och lång sikt. Heltidstjänster bör eftersträvas vid nyrekrytering.
  • Erbjuda medarbetare varaktiga och stimulerande arbetsuppgifter.
  • Introducera varje medarbetare så att hon/han ges förutsättningar att utföra sitt arbete.

Kontaktperson

Joakim Sundén, HR-Chef
Telefon: 0511-38 68 10
E-post: joakim.sunden@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!