Lyssna

Renhållningsordning

Föreskrifter om avfallshantering i Götene kommun.

För kommunens avfallshantering gäller:

  • Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063).
  • Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och plan- och bygglagen. Exempel på sådana förordningar är förordning om batterier (1999:260) samt förordningar om producentansvar för returpapper(1994:1205) och förpackningar(2006:1273).
  • Andra författningar. Exempel på en sådan författning är SNFS 2001:5 som reglerar användning av slam så att skadliga effekter på mark, djur och människor hindras.

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering samt kommunens avfallsplan.

Antagen av: kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2008-05-26, § 97

Dokument

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Pdf, 105.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Avfall och Återvinning Skaraborg
E-post: info@avfallskaraborg.se
Telefon: 0500-49 81 85

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!