Reglemente för socialnämnden

Antaget av kommunfullmäktige den 28 april 2014, § 52.

2 §

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom  socialtjänst och vad i lag sägs om socialnämnd:

Avseende insatser riktade till:

- barn och unga
- äldre människor
- människor med funktionshinder
- Missbrukare
- Personer som vårdar eller stödjer närstående
- Brottsoffer
- den kommunala hälso- och sjukvården,
- insatser enligt lag(1193:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- Familjerättsfrågor och att erbjuda familjerådgivning.
- Handläggning och beslut om bostadsanpassningsbidrag.
- alkohollagsstiftningens område,

Nämnden fullgör kommunens uppgifter som åvilar social enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Läs hela reglementet här (Öppnas i nytt fönster)PDF (pdf, 87.1 kB)

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis»länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
PDF dokumentet öppnas i ett nytt fönster om du inte höger-/ctrl. klickar och väljer att spara.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 06 oktober 2014