Lyssna

Kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018

Kommunövergripande plan mot våld i nära relationer är antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30 § 135.

Planen syftar till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt förebyggande arbete på olika nivåer i Götene kommun för att både motverka våld i nära relationer och tidigt kunna erbjuda stöd och skydd till våldsutsatta, barn som bevittnat våld och förövare. Planen utgör ett viktigt led i arbetet för att uppnå Götene kommuns vision om våldet i nära relationer ska upphöra samt att kommuninvånarna ska känna trygghet och säkerhet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!