Lyssna

Bostadsförsörjningsplan 2013-2020

Bostadsförsörjningsplan 2013-2020. Planen är antagen av kommunfullmäktige, 2013-09-23, § 111.

Bostadsförsörjningsplan 2013-2020 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad är en bostadsförsörjningsplan?

Bostadsförsörjningsplanen ska redovisa kommunens strategi för bostadsförsörjningen och visa på behovet av bostäder i framtiden. Bostadsförsörjningen har en grundläggande betydelse för människors välfärd och kommunens möjlighet att utvecklas. Därför behöver alla kommuner en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbebyggandet och boendet i olika delar av kommunen ska utvecklas i framtiden. För att säkerställa detta arbetar kommunen med två viktiga strategidokument, Bostadsförsörjningsplanen och den kommunövergripande översiktsplanen/framtidsplan för Götene kommun

2010-2020 (KF okt 2010). Bostadsförsörjningsplanen kartlägger statistik för att få fram behovet vars fysiska resultat speglas i översiktsplanen.

Syfte och mål

Kommunerna har ett lagstadgat bostadsförsörjningsansvar. De ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), "planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder".

Rätten till ett boende är också förankrad i deklarationer och konventioner såsom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det går igen i regeringsformen där det står att: "Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet samt för goda förutsättningar för hälsa". För bostadspolitiken finns ett övergripande mål som är fastlagt av riksdagen.

Syftet med planen är att ange politisk riktning och mål för att uppnå en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen ska utvecklas under perioden 2013-2020.

Planens fokusområden redovisar de områden som anses särskilt viktiga att vidareutveckla inom kommunen för att få goda, trygga och attraktiva boendemiljöer. Bostadsbehovet i kommunen beror främst på befolkningsutvecklingen över tid. Behovet påverkas också av hur framgångsrik kommunen är i sin marknadsföring av de mervärden i form av livskvalitet som ett boende i Götene innebär.

Kontaktperson

Mikael Lundgren, Kommunutvecklare
E-post: mikael.lundgren@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 83

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!