Lyssna

Delegationsordning för Götene-Skara gemensamma lönenämnd

I delegationsordningen kan du läsa om vilka som fått rätt att besluta om olika typer av ärenden inom Götene-Skara gemensamma lönenämnds verksamhet.

Götene-Skara gemensamma lönenämnd är ytterst ansvarig för alla beslut inom sin verksamhet men för att det praktiskt ska fungera kan andra ges rätt att besluta i olika ärenden. Delegater (som kan få rätt att besluta) kan vara enskilda förtroendevalda och enskilda tjänstemän. De beslut som tas enligt delegation ska också återrapporteras till Götene-Skara gemensamma lönenämnd.

Delegationsordningen antogs vid Götene-Skara gemensamma lönenämnd möte den 15 oktober 2019 § 15.

Läs hela delegationsordningen genom att klicka här. Pdf, 88.2 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!