Taxa för utarrendering av mark för näringsverksamhet

Vid utarrendering av mark för näringsverksamhet skall gälla en arrendeavgift enligt något av nedanstående alternativ:
a 20 kr/m²    inom centrumzon 1
b 10 kr/m²    inom övriga planlagda områden.
Reglerna fastställda av kommunfullmäktige 16 juni 2003, § 50

Läs komunfullmäktiges beslut härPDF (pdf, 39.8 kB)

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!