Dela: 
|

VFU inom sektor barn- och utbildning

Du är viktig för barnen i framtidens förskolor och skolor, därför är du garanterad en VFU-plats hos oss!

 

Du är viktig för barnen i framtidens förskolor och skolor. Vi i Götene kommun vill vara med och bidra till en god utbildning för dig. VFU-tiden är en viktig del i utbildningen men också ett bra sätt för oss att få nya perspektiv och utveckla våra verksamheter.
Hos oss kan vi erbjuda praktikplats inom förskola, grundskola F-9 och fritidshem. Vi har enheter i både centralorten och i våra tätorter, Hällekis, Lundsbrunn och Källby.
Vi har hög andel legitimerade lärare, förskollärare och lärare i fritidshem i våra verksamheter. Vi arbetar mycket med utveckling genom kollegialt lärande och har väl fungerande arbetslag.

Som VFU-student i Götene kommun får du:

  • En legitimerad och utbildad handledare som tydligt ser vikten av att du får en bra VFU-tid.
  • Träffa andra funktioner i kommunen som arbetar mot förskola och skola. Exempelvis skolchef, kommunutveckalare, barn- och elevhälsochef samt IT-samordnare.

Välkommen till oss!

Kontaktuppgifter till VFU-samordnare:
Paula Westerling
0511 - 38 61 29
paula.westerling@gotene.se