Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunstyrelsens förslag om Medeltidens Värld - 30 november

Publicerad:

Vid kommunstyrelsens sammanträde 30 november antogs ett förslag till beslut om Medeltidens Värld. Ärendet ska tas upp för beslut i kommunfullmäktige 13 december. Den utredning som gjorts kring Medeltidens Värld redovisades för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige den 13 dec tar följande beslut

 
Anläggningen Medeltidens Värld arrenderas ut. Arrendeavtal tecknas med Äventyrslandet Kinnekulle AB. Den verksamhet som blir kvar efter ändrad verksamhetsinriktning tills vidare ska fortsätta att bedrivas i bolaget Medeltidens Värld AB.

Omstruktureringskostnader i Medeltidens Värld AB 2010 ska betraktas som synnerliga skäl och därmed att reglering till följd av dessa kostnader inte ska ske. Ändrad verksamhetsinriktning för Medeltidens Värld AB innebär att de framtida driftskostnaderna minskas. I samband med förändringen uppstår omstruktureringskostnader.
 
Medeltidens Värld AB för 2010 får ett extra aktieägartillskott på 13 miljoner kronor, vilket belastar kommunens resultat.
 
För kommande driftsförlust i Medeltidens Värld AB lämnar kommunen förlustgaranti. För 2011 har driftsförlusten i Medeltidens Värld AB preliminärt beräknats till maximalt 4,0 miljoner kronor. Beslut om belopp för förlustgaranti får ske för ett år i taget.
 
Lån nr MV 2.2 till Medeltidens Värld AB på 10 miljoner kronor med tidigare slutdatum 2010-12-31 förlängs med ett år till 2011-12-31 med samma villkor som tidigare.
 

Utredningen kring Medeltidens Värld

Den utredning som advokatfirman Öhman och Gallus gjort kring Medeltidens Värld AB är nu komplett och redovisades i dag för kommunstyrelsen
 
Utredningen innehåller tre delar. En legal, en ekonomisk och del kring styrning.
 
Del ett av utredningen, den legala, har använts som underlag i arbetet med arrendeavtal och framtida ekonomiska konsekvenser för Götene kommun.
 
Del två, den ekonomiska, har använts för att ta beslut om bolaget Medeltidens Värld AB.
 
Del tre, som beskriver den interna styrningen av bolaget, kommer att användas för att undvika liknande situationer i framtiden. Här konstaterar utredningen att Medeltidens Värld under perioden juni - aug 2010 brustit i den interna kontrollen och uppföljningen vad gäller de budgeterade investeringarna. Man ifrågasätter även om föreskrifterna i attestreglementet iakttagits under denna period.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!