Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene kommun vill inte dölja något kring Medeltidens Värld

Publicerad:
Redigerad 2012-11-30: Kontaktuppgifter till Rogher Selmosson borttagna.

Efter Uppdrag Gransknings program om Medeltidens Värld vill Götene kommun framhålla att kommunen inte har någonting att dölja, men att resultatet av satsningen inte blev den önskade och att kommunen arbetar hårt med att finna en lösning.

— Vi beklagar att det blivit som det blivit. Avsikten med satsningen var att den skulle ge ytterligare ett besöksmål i kommunen men vi kan konstatera att detta inte lyckades. Vi gör vad vi kan för att skapa en lösning, säger kommunstyrelsens ordförande Kenth Selmosson (S).

Kostnaden för Medeltidens Värld har för kommunen varit 74 miljoner kronor från 2007 och fram till sista augusti 2012. Tillkommande kostnad är arrendet för borgen. För 2011 var den kostnaden 800 tusen kronor.

Förstudien som gjordes 2007 togs fram för att skapa en idé kring de hus och den rekvisita som fanns med i Arnfilmen och om det kunde kopplas till att skapa ytterligare en besöksattraktion i kommunen som fångade upp intresset för Arn och Medeltiden.

— Själva tanken med att göra en förstudie var att ta fram en tänkt beskrivning och den kostnad som detta ger. Vi kan konstatera att prognoserna inte har infriats men det vore fel att skylla det som har hänt på förstudien, säger kommundirektör Rogher Selmosson.
 
I programmet kritiseras kommunen för att det bolag som driver Medeltidens Värld beställt vissa markarbeten under 2008 utan att ha följt lagen om offentlig upphandling (LoU):
 
— Götene kommun följer självklart LoU i sina upphandlingar. Under den första tiden, som kännetecknades av stor tidspress för att få anläggningen färdig, valde bolaget att inte använda LoU utan gjorde direktupphandlingar, säger Rogher Selmosson.

Kommunstyrelsen har under åren begärt in oberoende granskningar av bolaget. Samtliga revisioner av bolaget är godkända. Den advokatgenomgång som gjordes 2010 visade dock att det inte var full kontroll på investeringar under sommaren 2010.

För att kunna genomföra en försäljning av Parken är Kinnekulleborgen en viktig del. Den ägs idag av ett bolag där Bert Karlsson ingår och där han också står som borgenär för banklånet. För att lösa detta så tog Kommunfullmäktige ett beslut om att kommunen skulle ersätta Bert Karlsson som borgenär för att därmed möjliggöra en försäljning. Detta beslut överklagades och Förvaltningsrätten upphävde beslutet. Förvaltningsrättens beslut är överklagat till Kammarrätten.

Kostnaden för Parken under 2012 är fyra miljoner kronor i kapitalkostnader. Dessutom tillkommer kostnader för gräsklippning med mera på cirka 500 tusen kronor.

Eftersom kommunen fått en engångsåterbetalning av sjukförsäkringsmedel (AFA) från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på cirka elva miljoner kronor så finns funderingar på att göra en nedskrivning av anläggningstillgångarna med samma belopp. Detta skulle ge lägre årliga kapitalkostnader.

Någon risk för att bolaget går i konkurs finns inte.

— Medeltidens Världs styrelse har arbetat och arbetar intensivt för att hitta en köpare till Parken, säger Kenth Selmosson, kommunstyrelsens ordförande.

Kenth Selmosson, kommunstyrelsens ordförande
E-post: kenth.selmosson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 10

Rogher Selmosson, kommundirektör

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!