Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ändringar i riktlinjer för skolskjuts

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Barn och utbildningsnämnden tog den 20 mars ett beslut om att göra ändringar i riktlinjerna för skolskjuts.

Ändringarna i skolskjutsriktlinjerna som beslutades är:

  • Från och med läsåret 2019-2020 behöver elever endast ansöka om skolskjuts ifall man inte uppfyller avståndskravet.
  • Inga elever i förskoleklass till årskurs 6 bör gå längs med eller korsa riksväg 44 eller väg 2755 (gamla E20). Detta bör i möjligaste mån även gälla årskurs 7-9. Vid osäkra fall om busskort tas ärendet upp av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för diskussion innan beslut.
  • Elever som inte är berättigade till skolskjuts kan också ansöka om skolskjuts, som beviljas i mån av plats i redan planerade rutter. Om antalet sökande är fler än bussens antal lediga platser prioriteras ansökningarna utifrån kommunens regler och riktlinjer för skolskjuts.

Läs skolskjutsriktlinjerna.

Ansöka om skolskjuts

Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 måste ansöka om skolskjuts för läsåret 2018-2019. Ansökningar sker via e-tjänst eller blankett. Läs mer om skolskjuts

Förlängt ansökningsdatum

Ansökningstiden är förlängd till 30 april 2018.

Kontakt

Elisabeth Hedman, trafikplanerare
E-post: elisabeth.hedman@gotene.se
Telefon: 0511-38 68 02

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!