Skolskjutsar

Med begreppet skolskjuts avses resor mellan anvisad på- och avstigningsplats i hemmet eller bostadens närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola.

Rätt till skolskjuts

Avgiftsfri skolskjuts anordnas i Götene kommun för elever i förskoleklass
och grundskolans skolår 1-9 om avståndet mellan hemmet och anvisad skola överstiger:

  • För förskoleklass och årskurs 1-3 ska avståndet överstiga 3 kilometer.
  • För årskurs 4-6 ska avståndet överstiga 4 kilometer
  • För årskurs 7-9 ska avståndet överstiga 5 kilometer  

Vid beviljad skolskjuts enligt ovan, bör avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats ej överstiga:

  • För förskoleklass och årskurs 1-3 bör avståndet ej överstiga 2 kilometer.
  • För årskurs 4-6 bör avståndet ej överstiga 3 kilometer
  • För årskurs 7-9 bör avståndet ej överstiga 4 kilometer

Skolskjuts vid särskilda skäl

Avgiftsfri skolskjuts kan även beviljas vid särskilda skäl såsom

  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
  • Växelvis boende

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun

Här finns de fullständiga reglerna och riktlinjerna för skolskjutsverksamheten.

Kontakt

Elisabeth Hedman, trafikplanerare
Telefon: 0511-38 68 02
E-post: elisabeth.hedman@gotene.se

Tidtabeller

E-tjänster och blanketter

Skolskjuts, ansökan

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor