Gammal nyhet

Den här nyheten publicerades 08 november 2010 och är kanske inte aktuell längre.

Snöröjningsinformation

Publicerad: 08 november 2010
Vi är redo för snö och halka - är du?
Vi kan göra undantag från nivåerna vid till exempel snöslask som riskera att frysa. Vi tar gärna emot synpunkter på halk- och snöläget. Då kan vi lättare avgöra om vi behöver göra ytterligare insatser.

Så här mycket snö ska det komma innan vi börjar snöröja:

  • Vid fem centimeter plogar vi gång- och cykelvägar
  • Vid åtta centimeter plogar vi huvudgator, gator för genomfart och parkeringsplatser
  • Vid tio centimeter plogar vi kvarters- och lokalgator

Den här prioriteringsordningen gäller för snöröjning:

  • Gång- och cykelvägar, gator till centrum, skolor och större arbetsplatser
  • Utfarter och gator för genomfart
  • Gator i bostadsområden
Genomfarter och huvudgator saltar vi.

Norrlandsplogning


Tekniska Götene-Skara kommer att ploga upp snö på vissa gångbanor i bostadsområden. Fastighetsägare har ansvar för att snöröja och sanda gångbanor där vi inte plogat upp snö.

Mer information om snöröjning i Götene kommun
Lämna synpunkter på snöröjningen

Sidansvarig: Adrian Braekke, senast ändrad 09 november 2010