Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Utveckling Västerbyområdet

Västerbyområdet står inför stora förändringar, nu kan du läsa mer och följa utvecklingen av området.

Vad händer på Västerbyområdet?

Västerbyområdet står inför stora förändringar. Badhuset ska ersättas med ett nytt och en förskola föreslås byggas på grusplanen.
Parkeringsytor och gång- och cykelvägar ska iordningställas.

Det är mycket arbete som ska göras och mycket som inte syns på plats till en början. En första milstolpe är avklarad för badhusbyggnationen i och med att en ändrad detaljplan vann laga kraft 5 april.

Arbete fortsätter med upphandling och projektering av byggnationen. Samtidigt fortgår planeringen för den nya förskolan och parkeringen.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer och följa utvecklingen området.


Bild över Västerbyområdet

Bild över Västerbyområdet

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!