Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Påminnelse att föreslå kandidater till 2024-års byggnadsvårdspris

Varje år utses en vinnare av byggnadsvårdspriset. Priset skall delas ut för utförda insatser för bevarande av kulturhistoriskt intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer inom Götene kommun.

Byggnadsvårdspris 2024

Vid Miljö-och bygglovnämndens sammanträde den 11 juni kommer
nämnden att dela ut byggnadsvårdspriset för 2024.
Förslag till pristagare kan lämnas av alla, Miljö-och bygglovnämnden kan även själva föreslå kandidater. Passa på att lämna in ditt förslag.

Här kan du läsa mer om vad byggnadsvårdspiset innebär och tidigare vinnare.

Skicka in ditt förslag

Skicka in ditt förslag till Miljö- och bygglovnämnden, 533 80 Götene
E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Senast den 14 april vill vi ha ditt förslag

Vinnare 2023, Frälsegården

Vinnare 2023, Frälsegården (Foto: Birgitta Kjörck)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!