Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Markanvisningstävling Padelhall - Del av Götene, Pelikanen 1

Publicerad: klockan

Två olika aktörer har visat intresse för att bygga padelhall i Götene, därför utlyser nu Götene kommun en markanvisningstävling för att gå vidare i frågan. 

Bakgrund

Två exploatörer har uttryckt intresse av att uppföra en padelhall i Götene tätort. Vi har, med bakgrund av det övergripande politiska målet att "vara en attraktiv plats att bo, besöka och verka i" därför fått i uppdrag att gå vidare i frågan genom en allmän markanvisningstävling. Götene Pelikanen 1 är den plats som anses lämpligast för ändamålet. Platsen är strategiskt belägen mellan riksväg 44:a och E-logistiks lokaler.

Tillvägagångssätt och mer information

Alla intressenter är välkomna att lämna in anbud enligt anvisningarna i dokumentet nedan, senast 2020-05-08.

Tillvägagångsätt och karta Pdf, 1.4 MB.

Intresseanmälan skickas till

Götene kommun, Tova Varde, Mark och exploateringsansvarig Samhällsbyggnad, 533 30 Götene

Eller via e-post till: tova.varde@gotene.se

Märk brevet med: Pelikanen 1


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!