Lyssna

Känner du någon som brinner för gammal byggnation?

Varje år utses en vinnare av byggnadsvårdspriset! Priset delas ut för utförda insatser för bevarande av kulturhistoriskt intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer inom Götene kommun. Priset består utav ett diplom jämte ett konstverk till värde av 10-15 procent av ett prisbasbelopp. . Tveka inte att anmäla ditt förslag till oss senast den 29 april!

Byggnadsvårdspris 2022

Vid Miljö-och bygglovnämndens sammanträde den 14 juni kommer nämnden att dela ut byggnadsvårdspriset för 2022. Förslag till pristagare kan lämnas av alla, Miljö-och bygglovnämnden kan även själva föreslå kandidater. Passa på att lämna in ditt förslag.

Exempel på insatser:

  • Hänsynsfull renovering eller restaurering av byggnad, med tonvikt på originalitet beträffande materialval och färgsättning.
  • Uppförande av ny byggnad som komplettering av befintlig bebyggelsemiljö.
  • Dokumentation av kulturhistoriskt intressanta byggnader och/eller bebyggelsemiljöer.
  • Forskning inom ämnesområdet.
  • Annan insats för att öka förståelsen för byggnadskultur i allmänhet och byggnadsvård i synnerhet.

Här kan du kan läsa mer om vad byggnadsvårdspiset innebär och se tidigare vinnare.

Skicka in ditt förslag

Skicka in ditt förslag till Miljö- och bygglovnämnden, 533 80 Götene eller e-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Vi vill ha ditt förslag senast den 29 april!

Bakom ett träd står ett gult trähus med rött tak. Grönt gräs omringar huset. Förstora bilden

Snödroppen 10, vinnare av 2021 års byggnadsvårdspris

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!