Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Invasiva växtarter i Götene kommun skapar problem

Vad är det för ny växt som dykt upp i min trädgård? Är det en invasiv art?

Jättebalsamin Foto: Mikael Lundgren

Jättebalsamin Foto: Mikael Lundgren

Ett antal invasiva växter finns numera i Götene kommun och skapar en hel del problem. Det handlar bland annat om jätteloka och jättbalsamin.

Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig i vår miljö och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska

mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.


Hur har dessa invasiva arter kommit hit?

Många utländska prydnadsväxter har vandrat ut från trädgårdarna och spridit sig i landskapet längs vägkanterna. Flera av dem har nu en månghundraårig historia som vilda arter i Sverige. Andra, såsom vresros, lupin och det kanadensiska gullriset, har fått stor utbredning först under 1900-talet.

Är den en invasiv art och hur ska den bekämpas?

Jättelokan, ursprungligen införd som prydnadsväxt, men nu under spridning i stora delar av landet, innehåller växtsafter som kan orsaka allvarliga hudskador hos människan. Det är därför viktigt att veta hur du på lämpligen kan bekämpa dessa växter på ett säkert sätt.

Naturvårdsverket har tagit fram en mycket bra folder som ger en bra bild av vilka växter som kan finnas på din tomt och hur de ska bekämpas.

Naturvårdsverkets folder om råd för invasiva arter

Vad gör kommunen i dagsläget

Götene kommun har i samverkan med Länsstyrelsen inlett ett arbete med att bekämpa jättebalsamin på Kinnekulle.

Trafikverket planerar bekämpning av jätteloka längst med järnvägen mellan Blomberg och Trolmen under v 29.

Hjälp till att rapportera in invasiva arter

Markägare och invånare har möjlighet att rapportera invasiva arter. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning. Götene kommun ser gärna att markägare eller privatpersoner rapporterar förekomst av jättebalsamin direkt på artfakta.se

Kontakt

Götene kommun växel 0511-38 60 00

E-post : miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!