Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Krafttag mot den invasiva växten jättebalsamin på Kinnekulle

Länsstyrelsen har för 2020 fått extra medel för bekämpning av invasiva främmande växter i skyddade områden. I samverkan med Götene kommun har Länsstyrelsen därför beslutat att bekämpa den invasiva växten jättebalsamin på Kinnekulle.

Foto: Nu startar bekämpning av jättebalsamin på Kinnekulle

Foto: Nu startar bekämpning av jättebalsamin på Kinnekulle

Främmande växter

Länsstyrelsen har för 2020 fått extra medel för bekämpning av invasiva främmande växter i skyddade områden. I samverkan med Götene kommun har Länsstyrelsen därför beslutat att bekämpa den invasiva växten jättebalsamin på Kinnekulle.

Kinnekulle är ett område med mycket höga naturvärden och jättebalsamin har där börjat ta över områden i allt större utsträckning.

Arbetet inleds med en inventering med syfte att upptäcka och fastställa vilka platser med jättebalsamin som har störst utbredning. Därefter sker en bekämpning av denna växt på Kinnekulle och de platser som anses viktigast att hantera under 2020. Götene kommun är medveten om att jättebalsamin finns på flera platser i Götene kommun. I denna insats kommer Kinnekulleplatån att prioriteras.

Rapportera jättebalsamin

Markägare och invånare har möjlighet att rapportera jättebalsamin, på Artportalen eller per e-post till Götene kommun. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning. Götene kommun ser gärna att markägare eller privatpersoner rapporterar förekomst av jättebalsamin direkt på artfakta.se

Kontakt på kommunen

Det går även att informera Götene kommun var jättebalsamin finns på Kinnekulle under juni månad per e-post till mikael.lundgren@gotene.se

Bekämpa på egen hand

Jättebalsamin är möjlig att bekämpa i sin trädgård på egen hand. Se gärna hur detta kan gå till på naturvårdsverkets hemsida.

Foto: Jättebalsamin

Foto: Jättebalsamin

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!