Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Inkommen bygglovsansökan för basstation med torn vid Slåttebråtten

Publicerad: klockan

Vi informerar berörda att en bygglovsansökan om nybyggnad av basstation med torn vid Slåttebråtten utanför Brännebrona har inkommit till Miljö- och bygglovnämnden.

En ansökan har kommit in till Miljö- och bygglovnämnden. Det gäller en nybyggnad av en basstation med torn och två teknikbodar för elektronisk kommunikation. Ansökan gäller placering Slåttebråten 4:1, mellan Slåttebråtens gård och E20.

Läs hela ansökan. Pdf, 1.3 MB.

Synpunkter

De som anser sig berörda kan framföra skriftliga synpunkter senast den 30 maj 2018 till Miljö- och bygglovnämnden:

Postadress:
Götene kommun
Miljö- och bygglovnämnden
533 80 Götene

E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!