Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

De vanligaste frågorna och synpunkterna som dök upp när Götene kommuns samhällsbyggnadsavdelning flyttade till Hällekis

Under vecka 44 flyttade Götene kommuns samhällsbyggnadsavdelning till Hällekis i två dagar för att höja kunskapsnivån om Hällekis ytterligare ett snäpp och vara ännu mer tillgängliga Hällekisborna. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och inspelen som dök upp.

Förstora bilden

Förutom att arrangera öppet hus för medborgare att ställa frågor och komma med inspel på Hällekis utveckling genomfördes en byavandring där lokala företag och föreningar gav sin bild av ortens möjligheter och utvecklingspotential. Initiativet har fått fin respons av Hällekisborna och ett femtiotal personer besökte samhällsbyggnad under dagarna med frågor och synpunkter. Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom och bidrog till givande dagar. Det var en bredd bland de frågor och inspel som kom in under dagarna och vi jobbar givetvis vidare med dem alla. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och inspelen som dök upp.

Hur arbetar kommunen för att minska problem med dovhjort inne i samhället?

Kommunen samarbetar med angränsande jaktlag för att minska problemen som uppstår i samband med dovhjort. En avdrivningsjakt planeras i början av januari.

Angränsande jaktlag får utökade jakträtter inne i Hällekis, vilket innebär att jakt kommer bedrivas i samhället. Jaktlagen ansvarar för skottlossningstillstånd som krävs inom detaljplanerat området.

Kommunen undersöker även möjligheten att sätta upp ett staket mot Svenska Foder, i syfte att minska mattillgången för dovhjorten som livnär sig på spannmål från Svenska foder.

Läs mer om vad kommunen gör för att minska problemen med dovhjort på kommunens hemsida. Vad gör kommunen för att minska problem som orsakas av dovhjort i Hällekis tätort? - Götene kommun (gotene.se)

Varför gallras det?

När vi gallrar tar vi bort träd av dålig kvalitet för att skapa bättre förutsättningar för andra träd. Genom att gallra ger vi också beståndet ökad motståndskraft mot olika skador, samtidigt skapar vi mer ljusinsläpp. Vi gallrar för skogens bästa, vi gallrar inte eller fäller träd för att skapa bättre ljusinsläpp till fastigheter eller för att få bättre effekt på solcellsanläggningar.

Varför lämnas grenar och rishögar kvar efter en gallring?

Grenar och rishögar lämnas ofta kvar efter en gallring för förmultning, detta är bra för både marken och fungerar som boplatser för djur och insekter.

Allt ris lämnas inte kvar, de rishögar som tillfälligt lämnas kvar görs så i väntan på entreprenör som avser att forsla bort riset.

När kommer rishögarna försvinna? Och varför är det kvar?

Hämtning av rishögar görs av ett externt företag som tyvärr har blivit försenade. Företaget åker ut med en flisbil som tar med sig rishögarna.

Vi har fått information om att rishögarna hämtas innan jul 2022.

Det behövs fler bostäder i Hällekis!

Vi fick in flera synpunkter på att det saknas hyresrätter och bostadsrätter i Hällekis samt i vilka geografiska lägen dessa borde byggas. I dagsläget finns intressenter för att bygga bostäder vid hamnen där det idag finns ställplatser. Politiken har gett samhällsbyggnad i uppdrag att utreda detta vidare. Det finns några områden i Hällekis som är planerade för nya bostäder. Mandelblomsvägen är ett område som samhällsbyggnad tittar på för att skapa nya tomter men där det saknas bland annat belysning samt asfaltering av vägen.

Ställplatsen för husbilar är viktig för Hällekis samhälle!

Många påpekar hur viktiga ställplatserna är för byn. Turisterna bidrar med en betydande intäkt bland annat för Coop och för båtklubben. I uppdraget från politiken att gå vidare med tomterna i hamnen finns även att titta på ett nytt område för ställplatser i anslutning till hamnen.

Synpunkter kring driftstörningar på gatu- och parkärenden

Genom att felanmäla ger du kommunen möjlighet att kunna åtgärda felet så snabbt som möjligt. På kommunens hemsida kan du anmäla fel direkt. Du kan även se vilka felanmälningar som redan är inrapporterade och följa statusen på inrapporterade fel. Exempel på ärenden som du kan felanmäla här:

  • Gatubelysning
  • Vägbeläggning
  • Skyltar
  • Gång- och cykelbanor
  • Halkbekämpning och snöröjning
  • Gräs, träd och buskar
  • Motionsspår

Läs mer och gör felanmälan på Götene kommuns hemsida: Felanmälan - Götene kommun (gotene.se)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!