Lyssna

Skolbesök på Spektrum

Spektrum erbjuder en mångfald av material och aktiviteter. Nedan följer en beskrivning på förslag på områden som ert besök kan innehålla, men varje besök skräddarsys efter gruppens behov och önskemål. Vi ser gärna ett samarbete kring innehållet i ert besök så att det blir meningsfullt och hänger samman med de lärande processer eleverna redan arbetar med. Spektrum besöket kan fungera både som en uppstart av arbete kring ett visst område men också som en fördjupning.

Kontakta oss gärna för att boka ett besök.

Kontaktuppgifter

E-post:

anna.wanerstedt@edu.gotene.se

kristina.segerstig@edu.gotene.se

Besöksadress: Lundagårdsvägen 3, 533 72 Lundsbrunn

Ett bord fullt med redskap som används i lektioner i matematik.Förstora bilden

Matematik och teknik

På spektrum kan matematiken och tekniken utforskas på ett lekfullt sätt genom praktiskt arbete med återbruksmaterial som bidrar till ett konkret utforskande.

Genom att bygga ihop och konstruera kan barnen utforska olika vardagsnära tekniska lösningar, genom problemlösning får de möjlighet att utforska, hållfasthet, materialkännedom och funktion.

Matematiken kan upplevas genom olika uppdrag, och med hjälp av redskap som finns på plats, så som, våg och mätstation. Eleverna kan få syn på, mönster, likheter, olikheter, storlekar, mått, enheter, volym, samt få nya perspektiv och arbeta med problemlösning.

Språk

På Spektrum finns möjlighet för barnen att möta, utmana och språka på ett meningsfullt sätt. Besöket kan erbjuda många varianter av språkande aktiviteter, så som att skapa berättelser, både analogt genom att bygga, fantisera och konstruera men också digitalt genom att uttrycka sig via green screen och projektor.

Vår språkateljé och våra miljöer utmanar och lockar barnen till att skapa med skriftspråket. Här kan vi tillsammans läsa böcker både analogt, men också digitalt via appen Ugglo som har ett brett utbud av litteratur på olika språk.

Barn och pedagog använder sig av robotmus.

Digitala redskap

Upptäck och upplev världen med hjälp av digitala redskap. Här finns, flera varianter av robotar som Beeboot, Dash dot, där barnen får testa enkel programmering och tillsammans med robotarna genomföra uppdrag.

Här finns möjlighet att arbeta med green screen där man kan skapa både stillbilder och filmer genom att sätta ihop olika bilder till nya världar där man själv eller figurerna kan besöka en riktig eller fiktiv plats.

Här finns Digitalt förstorings webbägg som gör att du kan titta väldigt nära på olika föremål och material. Spektrum har också en bredd av andra digitala möjligheter så som projektorer, ipads och Makey Makey.

Ett barn som spelar piano.

Musik, Ljudskapande

Med hjälp av återbruksmaterial och pianot som finns på spektrum möter vi en värld full av ljud. Här kan man utforska musik utifrån att skapa och undersöka olika ljud.

Hur kan ljud förstärka och skapa olika sinnesstämningar, tillsammans kan vi ljudsätta en text eller berättelse. vilket material låter och hur många ljud kan vi skapa? Kan man ljudsätta med en banan?

Bildskapande och ateljé kulturen

Vi erbjuder många olika uttrycksformer som bl.a. lera, akvarell, skapa mönster på ljusbord, skapa med hjälp av olika återbruksmaterial. Det går också att arbeta med garn, tyg och trä. Här finns möjlighet att fördjupa sitt kunnande om olika metoder och uttryckssätt. Genom bildskapande kan eleverna också upptäcka och förstå det som bilden uttrycker.

En gammal stubbe på ett bord och barnen har ritat stubbens rotsystem.

Omvärlden

Vi ger besökaren möjlighet att möta platser med hjälp av våra jordglober, kartor, böcker och digitala redskap, så som projektor och green screen. Med hjälp av materialet på spektrum kan vi få ett bredare perspektiv på vår omvärld.

På spektrum vill vi också väcka en varsamhet kring hållbarhet, med hjälp av FN:s globala mål tar vi oss an de stora frågorna kring hållbarhet i omvärlden. Här är vårt nätverk med näringslivet och företagens rest- och spill- material en tillgång och en stor del av vårt återbruksmaterial.

Ett rum på Spektrum. Världskarta på väggen och en hängande jordglob.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!