Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vad döljer sig i jorden i Husaby?

Arkeologiska undersökningar pågår i Husaby under hösten 2023.

Två kvinnor i gula varselkläder står på en åker.Förstora bilden

Arkeologerna Anna Nyqvist Thorsson och Annelie Nitenberg

Nu pågår ett projekt där arkeologerna vill ta reda på mer om Husabys skiftande funktion och gestaltning under olika tidsperioder.

Forskningsprojekt om Husaby

Under våren 2023 initierades ett nytt forskningsprojekt om Husaby. Projektet ägs av
Västergötlands museum, som är huvudman för projektet, och drivs tillsammans med
Västsvensk arkeologi. Samarbetspartners är också föreningen Historiana, Husaby
hembygdsförening och Götene kommun.

Vad döljer sig i jorden i Husaby?

Projektet är under uppbyggnad, men en viktig fråga rör vilken roll monumentala byggnadsverk som västtorn, gravmonument och borg spelade inom olika processer då samhället genomgick stora sociopolitiska omvälvningar och kungamakt och kyrka konsoliderades.

Projektets initiala insats riktas mot gravmonumenten framför västtornet, golvet under västtornet och ytan på kyrkogården närmast kyrkans södra sida.

Undersökningar med metalldetektor mellan borgen och kyrkan

Idag, fredag den 25 augusti genomfördes en metalldetektorundersökning i åkrarna mellan borgen och kyrkan. Arkeologerna från Västsvensk arkeologi, representanter från föreningen Historiana och Husaby hembygdsförening var på plats och hittade många intressanta fynd som till exempel mynt från vikingatiden (arabisk mynt från 800-talet, mynt från Vikingatiden, medeltida mynt från 1300-talet).

Besök Arkeologidagen i Husaby nu på söndag den 27 augusti

Besök Husaby under Arkeologidagen på söndag den 27 augusti och hör arkeologerna berätta mer om resultaten och projektet.

Mer information om arkeologidagen i Husaby hittar du i kommunens evenemangskalender.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!