Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nytt beviljat Leaderprojekt om Högkullens potential som besöksmål och friluftsområde

Publicerad: klockan

Syftet med förstudien är att undersöka möjligheter att utveckla Högkullen på toppen av Kinnekulle till ett ännu mer attraktivt besöksmål och friluftslivsområde.

På Högkullen finns idag ett flertal aktörer som representerar olika verksamheter och aktiviteter. I området finns Kinnekullebacken (slalombacke), utsiktstorn (OK Klyftamo), vandringsleder, Friluftsfrämjandet, skidspår, restaurang, naturreservat. Besökarantalet är störst under sommarsäsong och vintertid är man beroende av kyla för att Kinnekullebacken skall vara öppen.

Högkullen har potential att utvecklas ytterligare, dels genom att erbjuda nya aktiviteter för fler målgrupper som till exempel down-hill-cykling, dels genom att hitta nya samverkansformer kring slalombacken på vintertid. Målet är att binda ihop Högkullens aktörer. Utgångspunkt är: Vad kan vi utveckla utifrån dagens koncept. Vilka nya aktiviteter kan öka Högkullens attraktivitet som generera fler besökare.

Projektets övergripande mål:

  • Inventera befintliga verksamheter, aktörer och platser på Högkullen
  • Göra en intressentanalys samt undersöka vilka möjligheter idéer det finns lokalt till att utveckla Högkullen
  • Ta fram en handlingsplan och konkreta samverkansformer – på både kort och lång sikt

Beviljat projektstöd från LEADER: 49 063 kr

Projekt: Förstudie Högkullens potential som besöksmål och friluftsområde

Projektägare: Kinnekullegården

Kontaktpersoner: Marcus Eriksson (projektledare), telefon: 070-202 79 09.

Mer information

För mer information kontakta sökande eller verksamhetsledare för Leader Västra Skaraborg eller se Leaders hemsida: www.leaderskaraborg.se (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Claes Fahlgren, verksamhetsledare
Telefon: 0512-169 71, 0702-73 75 90

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!