Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nu öppnas en av gravarna utanför Husaby kyrka i jakt på Sveriges historia

Just nu pågår en arkeologisk undersökning av ett av gravmonumenten framför kyrktornet i Husaby. Det undersöktes redan för nästan hundra år sedan och man fann då intakta gravar under lockhällen. Nu vill man ta reda på mer om omständigheterna kring gravarna.

Sten lyftes med hjälp av en maskin från grav med assistans av en kvinna. Förstora bilden

Gravmonumenten framför tornet i Husaby tillhör en speciell grupp monument från 1100- och 1200-talen som nästan enbart tillverkades i Västergötland.

Tre individer, en man och två kvinnor, har begravts på samma plats vid tre olika tillfällen, den första kanske så tidigt som under 1000-talet.

Det södra monumentet har i traditionen förknippats med Olof Skötkonungs drottning, Estrid, men hon levde och dog långt tidigare under en period då gravarna utformades på ett annat sätt. Däremot finns tecken på att det trots allt var en rik kvinna som begravdes under monumentet. Efter utgrävningen 1928 återbegravdes benen i jorden under monumentet.

Genom en ny undersökning kan arkeologerna datera gravarna och kanske få svar på frågan om det södra gravmonumentet trots allt står på sin ursprungliga plats. Om så är fallet kan vi få viktig kunskap om medeltida begravningsskick där nya tekniska analyser kan ge information om släktskapsrelationer, livsstil och levnadsförhållanden inom den sociala eliten under perioden.

Ett nytt forskningsprojekt

Undersökningen ingår i ett nytt forskningsprojekt om Husaby på Kinnekulle som drivs av Västergötlands museum och Västsvensk arkeologi. Målet är att ta reda på mer om platsens skiftande funktion och gestaltning under olika tidsperioder. Samarbetspartners i projektet är också föreningen Historiana, Husaby hembygdsförening, Götene kommun och Götene pastorat.

Publika visningar av graven

  • Torsdag den 21 september klockan 15.00
    Publik visning av graven framför västtornet. Husaby hembygdsförening finns på plats med försäljning av korv, kaffe och fika.
  • Söndag den 24 september klockan 14.00
    Publik visning av graven framför västtornet. Pågående georadarundersökning av ytan söder om kyrkan. Medlemmar från föreningen Historiana visar och berättar. Husaby hembygdsförening finns på plats med försäljning av korv, kaffe och fika.
Grav utanför Husaby kyrka öppnas med hjälp av en liten traktor.
Grav med bortplockad lockhäll.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!