Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Har Coronapandemin förändrat ditt friluftsliv?

Vistas du i naturen på ett eller annat sätt här i Västra Götaland? Ta tillfället i akt att bidra till att öka kunskapen om var och hur friluftslivet och dina vistelser i naturen påverkas av den rådande Coronapandemin, genom att svara på en enkät från Göteborgs universitet.

Förstora bilden

Vistas du i naturen på ett eller annat sätt här i Västra Götaland? Ta tillfället i akt att bidra till att öka kunskapen om var och hur friluftslivet och dina vistelser i naturen påverkas av den rådande Coronapandemin.

Ökar förståelsen

Ditt bidrag är värdefullt och ökar förståelsen för hur vi kan bibehålla kvaliteten i våra naturområden även när besökstrycket är högt så att kommuner och andra aktörer kan ha beredskap för detta.

Frågorna i enkäten riktar sig till alla ni som uppehåller er i Västra Götaland under sommaren och hösten 2020 och tar ca. 6-10 min att fylla i. Enkäten innehåller både en kartläggningsdel där du får rita eller pricka in de naturområden du använder och svara på frågor om den specifika platsen, men också mer allmänna frågor kring hur Coronapandemin påverkat ditt friluftsliv och hur du vistas i naturen.

Genomförs av Götebrogs universitet

Kartläggningen genomförs av Göteborgs universitet
och Göteborgsregionen inom ramarna för forsknings-
programmet Mistra Sport and Outdoors. Enkäten pågår
fram till den 31 oktober 2020.

Till enkäten

 

Förstora bilden

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!