Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

EU-investeringsstöd till Götene Ryttarklubb

Länsstyrelsen Västra Götaland beviljade Götene ryttarklubbs ansökan om projektstöd för Energieffektivisering i ridanläggning. Projektstödet för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är en del i EU:s landsbygdsprogram.

Förstora bilden

Projektbudget för hela investeringen är 658 063 kr. Götene kommun beviljade 25% medfinansiering i höstas.

Götene Ryttarklubb sökte detta projektstöd i landsbygdsprogrammet för att kunna energieffektivisera ryttarklubbens anläggning. Investeringen bidrar till att ryttarklubbens anläggning blir en säker och modern idrotts- och fritidsanläggning. Att energieffektivisera är en del i arbetet att utveckla anläggningen, samtidigt som det bidrar till en ökad trygghet (ny belysning runt anläggningen) och minska kostnader för ryttarklubbens energiförbrukning.

”Det är fantastiskt roligt att vi får det här bidraget och vi därmed kan energieffektivisera vår ridanläggning! Det är en viktig pusselbit i vårt utvecklingsarbete.” – säger Tina Hägnander – Ordförande, Götene Ryttarklubb.

Projektledaren Thomas Ahlzen poängterar att ”det här är ett viktigt led i vårt arbete att skapa en trygg och säker anläggning för alla våra medlemmar och alla våra hästar.”

”Otroligt bra jobbat av Götene Ryttarklubb som tar möjligheten att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten genom att växla upp klubbens och kommunala medel med ett stöd ur EU:s landsbygdsprogram. ”– säger Juliane Thorin, kommunutvecklare Götene kommun. Götene kommun har avsatt medel i budget för att just kunna medfinansiera sådana typer av investerings- och projektstöd i EU:s landsbygdsprogram.

Vid frågor kontakta:
Tina Hägnander

Ordförande Götene Ryttarklubb

E-post: tina.hagnander@gmail.com

Telefon: 073-332 47 64


Thomas Ahlzen

Projektledare

E-post: ahlzen@telia.com

Telefon: 070-654 40 30


Juliane Thorin

Götene kommun, kommunutvecklare

Telefon: 0511-38 63 94

E-mail: Juliane.thorin@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!