Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Dags att söka kulturstipendium

Har du eller din organisation gjort en värdefull insats inom kulturområdet? Då ska du söka årets kulturstipendium eller kulturstipendium för unga! Senast den 15 oktober vill vi ha din ansökan.

Tangenterna på ett piano målade i många olika färger.Förstora bilden

Varje år delar Götene kommun ut två kulturstipendier till personer eller organisationer som har utfört en värdefull gärning inom kulturens område.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet tilldelas en person eller en organisation som har utfört en värdefull insats inom kulturens områden.

Även insatser inom folkbildning, hembygds- och kulturminnesvård eller närbesläktade områden kan föreslås.

Kulturstipendiet för unga

Kulturstipendiet för unga tilldelas kulturellt verksamma personer mellan 13 och 25 år, eller en grupp, förening eller organisation som till största delen ägnar sin verksamhet åt denna åldersgrupp i Götene kommun.

Syftet med kulturstipendiet för unga är att stimulera och uppmuntra unga personer till kulturutövning. Stipendiet ska eftersträva att uppnå en jämställd fördelning för att uppmuntra både manliga och kvinnliga kulturutövare.

Prissumma

Prissumman för kulturstipendiet samt kulturstipendiet till unga är på maximalt fem tusen (5 000) kronor till en person och upp till tjugofem tusen (25 000) kronor till en grupp eller organisation.

Eventuell skatt betalas av mottagaren.

Ansök om stipendium

För att få ansöka om stipendierna ska du vara folkbokförd eller ha annan nära anknytning till Götene kommun. Organisationer ska vara verksamma i Götene kommun.

Någon annan kan också föreslå att en person eller organisation ska tilldelas stipendiet.

Din ansökan ska innehålla en motivering till varför personen eller organisationen ska tilldelas stipendiet.

Skicka din ansökan senast den 15 oktober till:

E-post: utbildningkulturfritid@gotene.se

eller pappersbrev till:

Kultur och fritid
Götene kommun
533 80 Götene

Märk din ansökan med: Kulturstipendium alternativt Kulturstipendium för unga

Jury

En jury beslutar om vem eller vilka som ska tilldelas stipendierna. Juryn kan välja att tilldela respektive stipendium till en eller flera aktörer. Om flera aktörer tilldelas stipendiet fördelas summan på aktörerna utifrån hur juryn beslutar.

Juryn består av en ledamot från nämnden för utbildning, kultur och fritid, en kommunal tjänsteperson inom kulturområdet samt en kulturutövare i kommunen.

Stipendiet delas ut i december.

Frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta:

Åsa Eklund, chef för sektor kultur och fritid
E-post: asa.eklund@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 61

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!