Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Biosfärområdet, en exportmogen destination år 2020

Publicerad: 3 mars 2012
Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Under två dagar har turismnäringen, politiker och tjänstemän från de tre biosfärkommunerna Götene, Lidköping och Mariestad arbetat i en workshop med anledning av att Svensk besöksnäring nationellt antagit visionen att Sveriges nya basnäring år 2020 är turism. De efterlyser 20 nya exportmogna destinationer.
Syftet med workshopen är att inom ramen av den nationella strategin för hållbar tillväxt i Svensk besöksnäring visa på potentialen i området och vilket behov det finns av ytterligare insatser för att kunna nå exportmognad.

Bakgrunden är att Svensk turismnäring på nationell nivå arbetat fram och antagit en strategi med visionen att turism är Sveriges nya basnäring år 2020. Målsättningen är att fördubbla turismomsättningen mellan år 2010-2020. Sverige måste därmed öka sin konkurrenskraft och skapa fler globalt intressanta destinationer. År 2020 skall Sverige ha 20 nya exportmogna destinationer. Biosfärområde Vänerskärgård med Kinnekulle är ett utpekat utvecklingsområde inom Skaraborgs turismstrategi och har målsättning att vara en av dessa.

Med anledning av att ekoturismprojektet, som drivs av biosfärkontoret, löper ut under 2012 har Destination Läckö-Kinnekulle AB och Mariestads turistbyrå tagit initiativet till att arbeta vidare med ekoturism inom ramen av den nationella satsningen att skapa exportmogna destinationer. De tre biosfärkommunerna har gemensamt beslutat att ta ett första steg i den riktningen genom att genomföra en workshop tillsammans med Västsvenska Turistrådet och Svensk Destinationsutveckling AB, som har det nationella uppdraget att utveckla exportmogna destinationer.

- Vi står nu inför det enskilt största, mest långsiktiga och utmanande turiststrategiska arbete någonsin med målsättning att nå den stora globala exportmarknaden, säger Gunilla Davidsson ansvarig för Destination Läckö-Kinnekulle.
 

Kontakt


Juliane Thorin
Telefon: 0511-38 63 94
E-post: Juliane.thorin@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!