Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kompensationsstöd till föreningar i Götene kommun utifrån COVID-19

Med anledning av Coronakrisen har Götene kommun tagit fram en möjlighet att söka kompensationsstöd för föreningar verksamma inom Kultur och Fritidsområdet.

Syftet är att ge föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna verksamhet för barn och ungdomar.

Syfte med stödet

Syftet är att ge föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet.

Särskilt viktigt är att värna om evenemang och verksamhet som bedrivs för barn- och ungdomar.

 • Stödet ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn och ungdomar.

Förening kan söka stöd för följande:

 • Verksamhet som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under 2020.
 • Faktiska merkostnader när evenemang/verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter för verksamhet/evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik.

Förening kan inte få stöd för följande:

 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.

Stödberättigad förening

Som stödberättigad ideell förening kan man ansöka om förlorade intäkter och merkostnader under 2020, dock måste merkostnaderna uppgå till minst 10 000 kr tillsammans.

Underlag/frågor att besvara vid ansökan

 • Hur har er verksamhet påverkats omsättningsmässigt av Corona-pandemin, jämför med motsvarande period föregående år?
 • Hur såg den ekonomiska situationen ut innan pandemin?
  Bifoga bokslut/årsredovisning för 2019 och 2020, alternativt preliminär resultat och balansräkning per 2020-12-31.
 • Vilka andra åtgärder har ni vidtagit för att reducera kostnader och det förväntade resultatet av åtgärderna?
 • Vilka åtgärder har ni vidtagit för att ställa om verksamheten för att bibehålla intäkter?
 • Har föreningen sökt bidrag kopplade till Corona-pandemin från andra bidragsgivare?
 • Om ja, hur stora bidrag och när väntas beslut?
 • Om inte någon ekonomiskt bidrag erhålls – hur ser utvecklingen ut för er då?
 • Antal medlemmar vid tiden för ansökan.
 • Sista ansökningsdag 202-02-12

Vid frågor kontakta:

Tilda Fredriksson, ekonom
E-post: Tilda.Fredriksson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 31

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!