Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vi övar totalförsvar tillsammans med resten av Sverige

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och övningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Kommunerna har viktiga uppgifter inom den civila delen av Sveriges totalförsvar, därför deltar Götene kommun i övningen.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Därför övar vi. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten ansvarar för övningen där kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, företag och frivilliga försvarsorganisationer medverkar.

Kommunens roll i totalförsvaret

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Din roll i totalförsvaret

Alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • värnplikt i Försvarsmakten
  • civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om
  • allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig.

Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Du som vill, kan även engagera dig i frivilliga försvarsorganisationer eller andra ideella organisationer och trossamfund för att bidra till ett mer uthålligt samhälle. Du behövs och din insats gör skillnad.

Därför övar vi

Totalförsvarsövningen är en möjlighet för kommuner, regioner, länsstyrelser och andra samhällsaktörer att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare.

Den del av övningen som Götene kommun deltar i är en så kallad seminarieövning som går ut på att diskutera hur vi ska ta oss an de situationer vi ställs inför. Det är alltså inget allmänheten kommer att märka av.

Under övningenkommer bland annat beslutskedjor övas och testas på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra och men också hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Mer information om övningen

Vill du veta mer om totalförsvarsövningen så hittar du information på följande länkar, som öppnas i nya fönster:

Kontakt

Om du undrar något om totalförsvaret eller kommunens del i övningen är du välkommen att kontakta vår säkerhetssamordnare:

Elias Karlsson-Pyk
Telefon: 0511-38 60 19
E-post: elias.karlsson-pyk@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!