Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vi inför värdighetsgarantier inom äldreomsorgen!

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

För att höja kvaliteten fastställde kommunstyrelsen i oktober 2013 tre värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. För att göra de antagna värdighetsgarantierna mer tillgängliga har de skrivits om i en folder för att medborgare och brukare lättare ska kunna förstå texten och kunna ta till sig syftet med den.

Höja kvaliteten

För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för våra medborgare och brukare vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen fastställde kommunstyrelsen tre värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i oktober 2013. De är baserade på den nationella värdegrunden och innebär att brukaren och dess anhöriga har en inflytandegaranti, anhörigstödsgaranti och en informationsgaranti. Det innebär bland annat att den som har äldreomsorg ska ha inflytande på hur och när hjälpen ska utföras, att den som är anhörigvårdare ska känna till vilket stöd som kommunen erbjuder och att det tydligt ska framgå hur man lämnar synpunkter och klagomål på äldreomsorgen.

Folder

Nu finns värdighetsgrantierna beskrivna i en folder som ska delas ut till alla som nu har hjälp från äldreomsorgen och till alla nya som ansöker om äldreomsorg.

Foldrarna kommer även finnas tillgängliga på alla enheter, medborgarkontoret och kan skrivas ut från hemsidan.

Läs mer

Läs mer om Värdighetsgarantier inom äldreomsogen Öppnas i nytt fönster.

Läs mer: Folder Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!