Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Väntjänsten firade 20- årsjubileum!

Jubiléet firades på Mötesplatsen 7-8 december, vilket var under Nationella Frivilligveckan

Förstora bilden

Barbro Hallberg frivilligsamordnare, fler bilder längre ner på sidan

Det var hösten 2001 som Väntjänsten startades upp så det var glädjande att ett Jubileum kunde firas denna vinter 2021. Närmare 70 personer var med och firade, uppdelade under två dagar.

Historik,underhållning och jubileumstårta

Först bjöds det på historik om Väntjänsten av frivilligsamordnare Barbro Hallberg. Efter den historiska resan bjöd Henrik Strömberg på en musikalisk resa, stämningen var på topp både gällande publik och gitarr, sista låten var önskad som symbolik för Väntjänsten, Lasse Berghagens låt ”Sträck ut din hand”. Efter historik och musik bjöds det Kaffe, havrekaka och tårta i ett festdukat Café Helena och där gavs god tid att umgås och få en pratstund.

Uppskattning till Barbro

Volontär Tore Bigsten framförde sin uppskattning av Barbros arbete och engagemang i Väntjänsten. Från kommunen tackade också Elisabeth Gerhardsson (kommunutvecklare) genom en blomma till Barbro för hennes oförtröttliga arbete och engagemnag för frivilligverksamheten. Ett stort tack riktades också till dagens gäster och huvudpersoner (volontärerna) för deras viktiga och ovärderliga insats för sina medmänniskor.

Anhörigstödet genom Eva Lundell gratulerade med en blomma till "Väntjänsten 20 år!"

Om Väntjänsten

Väntjänst är en del av kommunens Frivilligverksamhet och har funnits sedan år 2001 då den startades upp som en långsiktig möjlighet att stödja och förbättra livskvalitén för äldre och deras anhöriga, vilket var målet inom ett pågående projekt.

Grundidén med en besöksgrupp tog form efter en idé av Barbro Hallberg som efter många års erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen såg att behovet till pratstund fanns, många äldre känner sig icke sedda, icke behövda och därigenom också ensamma.

Förgyller dagen

Väntjänst är en volontär, en enskild person som ger av sin tid för att förgylla dagen för en annan medmänniska. Grundidén med Väntjänst är att finna gemensam nämnare/intressen och ”para ihop” en volontär till den som önskar, förmedla en ny vän. Väntjänstbesök för en pratstund, kanske en promenad, högläsning ur dagens tidning, sällskap till aktivitet eller annat som vi gör vänner emellan.

Har utvecklats under åren

Under dessa 20 år har Väntjänsten utvecklas men grundidén kvarstår, kombinationerna är många och vissa volontärer har flera olika uppdrag på gång. En fin blandning av Väntjänstbesök i hemmet, ansvar/hjälpa till vid aktivitet på någon av kommunens Träffpunkter och/eller Mötesplatsen.

Fint komplement till kommunens egna verksamheter

Vad man gör som volontär inom Väntjänst beror på den frivilliges egna intressen och är ett fint komplement till kommunens egna verksamheter.

Ständigt behov av nya volontärer

Sökandet och behovet av nya volontärer är ständigt pågående likaså efterfrågan av Väntjänstbesök.

Om frivilligverksamheten

Frivilligverksamheten är en levande verksamhet under utveckling och behovet förändras över tid, nya volontärer kommer till och andra avslutar sina uppdrag, det följer genom livet, en stafettpinne som lämnas vidare till nästkommande.

Samverkan med olika föreningar

Frivilligverksamheten är det övergripande namnet på kommunens verksamhet, utöver Väntjänst sker samverkar med olika föreningar, organisationer och samfund. Antalet volontärer inskrivna i Frivilligverksamheten i september månad 2021 var 115 personer.

Olika aktiviteter

Några aktiviteter i samverkan med förening/organisation är Helgcafé Götene Träffpunkt, där fem föreningar håller i caféet efter ett rullande schema, ”Motorminnen” med ledare från Götene Motorklubb samt Ringkontakten en ny tjänst i samverkan med pensionärsföreningarna.

Kostnadsfri verksamhet

Frivilligverksamheten är kommunövergripande, kostnadsfri och icke biståndsbedömd verksamhet som förmedlas via kommunens frivilligsamordnare Barbro Hallberg.

Varmt tack från samordnaren

Gemensamt för samtliga volontärsuppdrag är att ”medmänsklighet förgyller dagen” ett varmt och innerkligt tack framfördes av samordnaren till volontärerna.

Är du intresserad att ”komma med” som volontär kontakta samordnaren.

Frivilligverksamhet

Underhållare Henrik Strömberg

Jubileumstårta

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!