Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Valfrihetssystem inom hemtjänsten i Götene kommun

Publicerad: 8 september 2010
Det blir ett informationsmöte om Lagen om valfrihetssystem (LOV). Alla intresserade är välkomna onsdag 29 september kl. 18.30 i Centrumhuset, Götene.
Lagen om valfrihetssystem (LOV) är frivillig för kommunen att införa. Om den införs förbinder sig kommunen att ta fram ett förfrågningsunderlag som ska ange vad som krävs för att få utföra olika tjänster. Den fastslagna ersättningsnivån ska framgå av förfrågningsunderlaget.
 

Vad har beslutats i Götene?


Kommunfullmäktige i Götene kommun beslutade den 22 mars 2010 att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten från och med den 1 oktober 2010. Beslutet gäller biståndsbedömda serviceinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Kommunfullmäktige måste också fastställa förfrågningsunderlag och timersättning. Denna fråga kommer att behandlas i Kommunfullmäktige den 20 september 2010.

Vad är serviceinsatser?


De vanligaste serviceinsatserna är städning, tvätt/klädvård, ärenden/inköp och matdistribution.

Vem kan bli utförare?


Utifrån det fastställda förfrågningsunderlaget ansvarar kommunstyrelsen för att godkänna utförare. Det kan vara privata företagare, organisationer med flera. Alla som uppfyller kraven får ansluta sig till systemet.

Vad innebär valfrihetssystemet för den som har fått ett biståndsbeslut?

 • Behovet av insatser bedöms av kommunens biståndsbedömare
 • Den insats som biståndsbedömaren har beslutat ska utföras
 • Valfriheten gäller möjlighet att välja utförare av de biståndsbedömda serviceinsatserna
 • Det är möjlighet att när som helst byta utförare
 • Samma krav på utförande gäller för alla utförare
 • Tystnadsplikt gäller för alla utförare
 • Möjlighet att köpa tilläggstjänster av utförare som tillhandahåller detta
 

Vad innebär valfrihetssystemet för utföraren?

 • Götene kommun har fem hemvårdsområden. Utföraren kan välja att tillhandahålla tjänster i ett, flera eller alla hemvårdsområden
 • Utföraren kan begränsa sitt uppdrag till endast vissa serviceinsatser
 • Utföraren kan inte välja bort kunder
 • Utföraren får sälja tilläggstjänster direkt till kunder

Om du har frågor om LOV kontakta gärna:
Veronica Augustsson
Enhetschef
Telefon: 0511- 38 61 06                   
E-post: veronica.augustsson@gotene.se

Rose Gustavsson
Kommunutvecklare  
Telefon: 0511-38 62 91
E-post: rose.gustavsson@gotene.se
 
Frågor om ansökan om godkännande som utförare, kontakta:
Karin Skarin
Kommunutvecklare
Telefon: 0511-38 62 94
E-post: karin.skarin@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!