Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vad tycker du om din vård och omsorg?

Nu startar årets enkätundersökning från Socialstyrelsen: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Var med och påverka - svara på enkäten du har fått på posten!

Förstora bilden

I slutet av nästa vecka (v.11) börjar pappersenkäterna att skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden.

Det är Socialstyrelsen som genomför undersökningen och kommunen får sedan ta del av resultaten. Dina svar är en viktig del i kommunens arbete att kunna följa upp och förbättra kvaliteten på din vård och omsorg!

Det är frivilligt att delta

Undersökningen sänds direkt till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden i Sverige. Enkäterna skickas till den adress som varje person är folkbokförd på. Socialstyrelsen tycker att det är viktigt att enkäterna kommer direkt till de äldre personerna så att det blir tydligt att undersökningen görs av en myndighet och att det är frivilligt att delta.

Du som närstående kan hjälpa till

Du som är närstående eller god man kan hjälpa den äldre personen att besvara enkäten. För de som svarar på enkäten digitalt är det möjligt att svara på sju andra språk, utöver svenska.

Svaren är anonyma

Du som svarar kan känna dig trygg med att dina svar inte kommer att läsas av andra. Socialstyrelsen slår samman svaren och publicerar resultaten i tabeller och diagram så att svaren inte kan knytas till enskilda personer.

Mer information finns i utskicket från Socialstyrelsen.

Tack för din medverkan!
Har du inte fått något frågeformulär med posten?
Har du frågor om undersökningen?
Ring 031-730 31 80, vardagar kl. 8–18
eller skriv till aldreundersokning@indikator.org

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!