Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Utökade rutiner inom omsorgen på grund av ökad smittspridning av covid-19

Västra Götalandsregionen (VGR) har kommit med nya rutiner och riktlinjer för omsorgen till följd av den ökade smittspridningen av covid-19 i Sverige. Dessa rutiner och riktlinjer gäller från och med den 16 december för samtliga verksamheter inom sektor omsorg i Götene kommun.

Foto på ett munskydd, skyddshandskar och handsprit.

Utöver de tidigare rutinerna gäller nu följande inom samtliga av sektor omsorgs verksamheter:

 • Påminnelse om vikten av grundläggande hygienrutiner. Samtlig personal ska genomgå ny webbutbildning om basala hygienrutiner och lämna in diplom efter avslutad utbildning.
 • Heltäckande visir och vätskeavvisande munskydd IIR används av all personal vid allt vårdnära arbete, oavsett om misstanke om covid-19 finns eller ej.
 • Brukare ska serveras och äta sina måltider inne på sina rum. Vid fall då detta inte är möjligt får max tre (3) brukare vistas i matsalen samtidigt, utplacerade med avstånd. Justering av mattider kan krävas. I de fall vid till exempel demensvård där detta kan bli svårt att upprätthålla så får särskild riskbedömning göras för att avstånd ska kunna upprätthållas i den mån det är möjligt.
 • Personal får max vistas tre (3) personer i samma rum vid lunch, fikapauser och överrapportering. Justering av pauser och lunchtider kan krävas för att detta ska kunna vara möjligt.

Skyddsutrustning - vad som gäller och som vad är extra viktigt att tänka på

 • Munskydd
  Munskyddet håller max fyra (4) timmar och ska bytas tidigare om det blir fuktigt eller blivit kontaminerat. Man kan ha kvar sitt munskydd under visiret mellan patienterna på ett boende om man inte överskrider ovanstående samt att man inte håller på och justerar munskyddet.
 • Förkläde
  Det är viktigt att man inte trär förklädet över visiret (både vid på- och avklädning) då det finns risk för kontaminering.
 • Visir
  Visir ska rengöras och torkas av med desinfektion mellan varje vårdtagare då vårdnära arbete skett. Avstånd ska hållas till arbetskollegor när visiret desinfekteras.

Symtomkontroll av sig själv

Inför varje arbetspass ska varje medarbetare utföra en symtomkontroll av sig själv. Om personen kan svara ja på någon av följande frågor ska hen stanna hemma från arbetet och ta ett test för covid-19 innan återgång till arbetet:

Har jag:

 • Snuva?
 • Hosta?
 • Ont i halsen?
 • Feber?
 • Huvudvärk?
 • Onormal trötthet?
 • Förlust av smak eller lukt?

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!