Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Utbildningssatsning inom äldreomsorgen

Publicerad: 28 november 2012
Personal på utbildning. Kicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Personal på utbildning. Kicka på bilden för att förstora.

All personal inom äldreomsorgen har under hösten 2012 deltagit i en utbildningssatsning kring personcentrerad omvårdnad vid demens, salutogent förhållningssätt, värdegrundsfrågor, kontaktpersonens roll samt dokumentation.
I satsningen ingår också att arbeta fram bättre samverkansrutiner mellan primärvård och kommun så att personer med demens och deras anhöriga ska få ett bättre stöd. Projektet kommer att fortsätta under 2013.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!